Close

Kuhstall Mumpf

Aufgabe: Industrie, Landwirtschaft, Landschaft / Typ: Wettbewerb / Ort: Mumpf, Schweiz / Jahr: 2011 / Fläche: 1000m2 / Auftraggeber: Kanton Aargau / Status: abgeschlossen / Projektteam: Georg Schmid, Johannes Feld, Matej Zahatnansky

Kuhstall Mumpf
Kuhstall Mumpf
Kuhstall Mumpf
Kuhstall Mumpf
Kuhstall Mumpf
Kuhstall Mumpf
Kuhstall Mumpf
Kuhstall Mumpf
Kuhstall Mumpf
Kuhstall Mumpf